Auditeringer, Miljø og bæredygtighed

Energieffektivitet med ISO 50001

WITTE Automotive

3 minutter

Effektiv håndtering af energi og lave energiomkostninger er ofte forudsætninger for certificering i henhold til ISO 50001. Med det rette værktøj nås disse mål hurtigt. Siden begyndelsen af 2014 har underleverandøren til bilindustrien WITTE Automotive fra Velbert anvendt Quentic til håndtering af arbejdsmiljø, miljøstyring og bæredygtighed og har dermed opbygget virksomhedens komplette energistyringssystem inden for meget kort tid.

Om WITTE Automotive

WITTE Automotive, der har over 3.000 medarbejdere, udvikler lukke-, låse- og sikkerhedssystemer i enhver form til mange bilproducenter. Siden virksomhedens etablering i 1899 i Velbert, Nordrhein-Westfalen, har den familieledede virksomhed satset på den højeste kvalitet i hele produktionsforløbet. I dag er virksomhedens kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO/TS 16949.

Miljøbeskyttelse er et vigtigt emne

Miljøbeskyttelsen er fast forankret i virksomhedspolitikken hos Witte. Helt i tråd med en bæredygtig udvikling er ansvarlig omgang med jord, luft, vand og råstoffer uadskilleligt forbundet med de driftsmæssige og sociale kompetencer. Certificeringen i henhold til den internationale standard ISO 14001 bekræfter, at de på verdensplan anerkendte krav til miljøstyringssystemet i virksomheden på enhver måde er opfyldt.

Opbygningen af et energistyringssystem

I begyndelsen af 2014 kom der fokus på emnet energistyring hos WITTE-gruppen. Det stod hurtigt klart, at de eksisterende særskilte løsninger ikke var tilstrækkelige i forhold til de høje krav i den internationale standard ISO 50001. Virksomheden havde nemlig hidtil sammenført nøgletallene for miljø og energi i uoverskuelige Excel-lister. Desuden blev interne audits anskueliggjort med forskellige værktøjer, der ikke var kompatible. Tidsforbruget til datavedligeholdelse, analyser og auditrapporter var enormt. Underleverandøren havde brug for en løsning til at undgå redundans i ressourcestyringen og til udformning af brugsanvisningerne og farevurderingerne efter reglerne. Desuden skulle interne og eksterne audits styres og analyseres på mere enkel vis. Et af vores vigtigste krav af visualisering af hele vores energistyring på alle lokationer i et centralt system. Med Quentic var det endeligt muligt at frembringe nøgletal, der gav mening", siger Thomas Wenning, energistyringsbefuldmægtiget og koordinator for miljø, brand- og arbejdssikkerhed hos WITTE Automotive.

"Takket være den hurtige visualisering af nøgletal sparer vi meget tid. Derudover gør Quentic det lettere for os at finde løsninger, især i forbindelse med tiltag til energibesparelser."

Thomas Wenning, energistyringsbefuldmægtiget og koordinator for miljø-, brand- og arbejdssikkerhed, WITTE Automotive

Overblik over energinøgletal

Med introduktionen af Quentic blev energiforbruget for hvert anlæg og hver tæller registreret. Gennem regelmæssig overvågning og afbildning i modulet Miljøstyring kunne strømslugerne hurtigt identificeres, og tiltag til sikring af energieffektiviteten kunne igangsættes. Uanset om det drejer sig om det samlede energiforbrug for en produktionslinje, energiforbruget pr. produceret emne eller udledningsmængden fra vognparken – alle nøgletallene genereres og analyseres på enkel vis. Takket være den fortløbende sammenligning mellem de ønskede og de faktiske tal registreres underskud og potentialer for forbedring tidligt. Desuden registreres resultaterne fra inspektionerne og audits også i softwaren, og det muliggør en fortløbende og enkel overvågning af energimålene.

Certificering for fuld kraft

Ved hjælp af den professionelle Quentic har virksomheden opbygget energistyringssystemet på meget kort tid og fået det certificeret i henhold til den internationale standard ISO 50001. I dag arbejder medarbejderne i alle WITTE-gruppens tyske lokaliteter med Quentic på daglig basis. Energiforbruget analyseres fortløbende og tiltagene til sikring af energieffektiviteten kontrolleres ved regelmæssige revisioner. Optimerede processer i energistyringen reducerer omkostningerne og bidrager til beskyttelsen af miljøet. WITTE Automotive har nået sit mål ved hjælp af Quentic og har samtidigt opnået gencertificering i henhold til ISO 14001.

Siden 2014 har WITTE Automotive sig af følgende Quentic-moduler:
  • Quentic Core

  • Arbejdsmiljø

  • Farlige Stoffer

  • Legal compliance

  • Risiko og Audits

  • Miljøstyring

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

Andre emner som måske interesserer dig

Miljø og bæredygtighed

Quentic Bæredygtighed

Bedøm dine sociale, miljømæssige og økonomiske indsatsområder centralt i en HSE-software. Få at vide hvordan du fremmer informationsudveksling og samarbejde med Quentic og skaber et velfunderet beslutningsgrundlag.

Se video
Sikkerhed på arbejdspladsen, Miljø og bæredygtighed

Voith GmbH & Co. KGaA

Hvordan kan man opnå effektiv miljø- og ressourceledelse på mange geografiske lokationer rundt om på kloden? Den globalt opererende teknologikoncern Voith har gjort det til virkelighed med Quentic siden 2011.

Læs succeshistorie

Quentic Demo

Kunne du tænke dig at teste Quentic helt gratis og uforpligtende? Få et indblik i softwaren og dens fordele.

Anmod om en demo

X