Sikkerhed på arbejdspladsen, Miljø og bæredygtighed

Genindvindingsmastodonten Scholz

Scholz Recycling GmbH

3 minutter

Hundrede lokaliteter med enorme lagerbygninger, kæmpestore anlæg og en kolossal vognpark – at bevare overblikket over samtlige godkendelser og påbud, tekniske kontroller og foranstaltninger er blot én af de daglige opgaver for Scholz AG's miljø- og kvalitetsstyring. Med henblik på at kunne gøre dette på en standardiseret og effektiv måde på tværs af alle lokaliteter har genindvindings-mastodonten siden 2010 sat sin lid til Quentic.

Den omfattende administrationsløsning til arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse er siden da blevet anvendt i de mest forskelligartede virksomhedsområder, bl.a. til certificering i henhold til ISO 9001:2008, ISO 14001:2008 og den tyske forordning om specialaffaldshåndteringsfirmaer (EfbV).

Om Scholz

Den internationale virksomhedsgruppe Scholz AG hører med sine mere end 7.500 medarbejdere fordelt på godt 500 faciliteter til blandt den globale genindvindings branches førende firmaer. Den mere end 140 år gamle familievirksomhed beskæftiger sig hovedsageligt med recycling af metal- og stålskrot. Yderligere markedssegmenter omfatter bearbejdning, forædling og handel med sekundærråstoffer, såsom jern, ædelstål, kobber og aluminium, foruden tjenesteydelser.

Driftsmidler og vognpark i XXL-format

Skrotpresseanlæg, papiraffaldspresser, skrotsakse, kabeloparbejdningsanlæg, skinneophuggere og faldværker – Scholz AG kendetegnes af enorme anlæg. Dertil kommer ca. 1.000 lastbiler, omtrent 700 gravemaskiner og en samlet lagerplads på størrelse med mere end 1.400 fodboldbaner. Her er det en overordentlig udfordring at bevare overblikket og efterleve dokumentationspligterne. Mere end 80 firmaer hører til under virksomhedsgruppen Scholz AG, og tendensen er stigende. Hvis kvalitets- og miljøledelsesstrukturerne skal sikres for hele virksomheden på lang sigt, skal arbejds- og miljøbeskyttelsesstandarder udarbejdes, implementeres og overholdes i samme grad verden over.

Overholdelse af lovkrav på tværs af lokaliteter

Talrige interne og eksterne audits, tilbagevendende tekniske kontroller, godkendelser, påbud, procesanalyser og udledning af foranstaltninger – et overordentligt tids- og omkostningskrævende arbejde, der i denne størrelsesorden og på internationalt plan ganske enkelt ikke længere kan lade sig gøre uden it-løsninger. Hvornår og hvor skal næste vedligeholdelse finde sted på hvilket anlæg, og hvad er den aktuelle status? For Scholz AG var der kun en løsningsmulighed i forhold til at muliggøre afbildning på tværs af alle lokaliteter og central overvågning af alle virksomhedsområder – Quentic.

Rapporteringsværktøj

Beslutningen om at vælge den webbaserede styringssoftware Quentic blev taget i slutningen af 2010. Siden da har giganten inden for genindvinding anvendt systemet – langt ud over de gængse fagområder inden for arbejdsmiljø- og miljøbeskyttelse – som universel cockpit-løsning, rapporteringsværktøj og kommunikationsplatform inden for forskellige områder for at standardisere og strømline processer i hele virksomheden. Definerede styringsprogrammer, virksomhedsmål, ansvarsområder og afledte foranstaltninger samt deres effekt vises på en overskuelig måde i Quentic og kan med få museklik vurderes specifikt for hver lokalitet.

Stor fleksibilitet

Især den moderne teknologi som Quentic gør brug af og anvendelsen som "Software as a service" muliggør anvendelsen på tværs af alle lokaliteter, så alle de involverede personer har adgang til den samme datamængde uden problemer. Som følge af den integrerede dokumentstyring er vigtige dokumenter altid opdaterede og de kan straks hentes frem. På den måde kan hundredvis af driftsledere sammenføre og overvåge alle relevante informationer om anlæg og driftsmidler i hele anvendelsesfasen centralt i ét system. Begyndende med de finansielle parametre ved anskaffelsen til godkendelsen og frem til afbildningen af alle juridiske krav og lovmæssige kontrolforanstaltninger – afhængigt af de pågældende brugerrettigheder er dataene tilgængelige for alle brugere uafhængigt af lokaliteten.

Scholz har med succes anvendt følgende Quentic-moduler siden 2010:

  • Quentic Core

  • Arbejdsmiljø

  • Farlige Stoffer

  • Legal compliance

  • Risiko og Audits

  • Processer

  • Miljøstyring

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

Andre emner som måske interesserer dig

Miljø og bæredygtighed

Quentic Bæredygtighed

Bedøm dine sociale, miljømæssige og økonomiske indsatsområder centralt i en HSE-software. Få at vide hvordan du fremmer informationsudveksling og samarbejde med Quentic og skaber et velfunderet beslutningsgrundlag.

Se video
Sikkerhed på arbejdspladsen

Quentic Arbejdsmiljø

Hvordan kan HSE-software støtte dig i at forbedre arbejdsmiljøet på lang sigt, gøre medarbejderne entusiastiske og reducere ansvarsrisici? Se hvordan du med Quentic kontinuerligt forbedrer sikkerhedsstandarder i henhold …

Se video

Quentic Demo

Kunne du tænke dig at teste Quentic helt gratis og uforpligtende? Få et indblik i softwaren og dens fordele.

Anmod om en demo

X