Sikkerhed på arbejdspladsen, Farlige stoffer, Auditeringer, Miljø og bæredygtighed

Gennemsigtige data og processer

ISP Marl GmbH

3 minutter

Efter bekendtgørelser fra det tyske forbund for kemisk industri (VCI) bliver det stadigt vanskeligere for den tyske kemifabrik at forblive konkurrencedygtig på det globale marked. Branchen står over for den enorme udfordring, det er at fremtidssikre sin egen konkurrenceevne. Den mellemstore kemivirksomhed ISP Marl GmbH har forberedt sig på fremtidens udfordringer med Quentic til arbejdsmiljø, miljøledelse og bæredygtighed. I denne henseende står bedre dokumentstyring såvel som beskyttelsen af mennesker og miljø i centrum.

Om ISP Marl

I Chemiepark Marl i det nordlige Ruhr-distrikt beskæftiger ISP Marl GmbH omkring 250 medarbejdere. Som datterselskab til den amerikanske kemivirksomhed Ashland Inc. står selskabet for driften af ISP's (International Specialty Products Inc.) største produktionsanlæg uden for USA. På det 40.000 kvadratmeter store fabriksområde driver den moderne kemifabrik to produktionslinjer til fremstilling af special-, filter og industrikemikalier.

Sikkerhed er alfa og omega

Arbejdsmiljø, anlægssikkerhed og miljøbeskyttelse har højeste prioritet i forbindelse med håndtering af kemikalier. ISP Marl sluttede sig derfor til VCI's "Responsible Care"-initiativ, som står for kontinuerlig forbedring af sikkerheden samt sundheds- og miljøbeskyttelse. Derudover er virksomhedens miljøledelsessystem certificeret i henhold til både den internationale standard ISO 14001 samt EMAS-forordningen (fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision). Inden for rammerne af kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001 er virksomheden konstant på udkig efter løsninger, der yderligere kan forbedre deres processer inden for kvalitet, miljøbeskyttelse og sikkerhed på langt sigt.

"Med Quentic fik vi et centralt og stabilt redskab, hvor alle data er struktureret tydeligt og enkelt, og hvor alle dokumenter administreres systematisk."

Maik Große-Beck, sikkerhedsspecialist og miljøkontrollant, ISP Marl GmbH

Bedre strukturering af dokumenter

Det lykkedes ganske vist ISP Marl at få deres kvalitets- og miljøledelsessystemer certificeret, men virksomheden manglede imidlertid en klar struktur, hvad angik deres egen dokumentation. Det interne Access-baserede system var for kompliceret og uoverskueligt og kunne ikke længere indfri auditørernes stigende krav. I 2012 implementerede virksomheden derfor onlinesoftwaren Quentic, som muliggør central indsamling, analyse og lagring af samtlige oplysninger vedrørende arbejdssikkerhed og miljøledelse. Den integrerede dokumentstyring sørger nu for, at alle medarbejdere altid har adgang til den nyeste version af alle bilag. Takket være den automatiske arkivering og versionering forbliver ændringer imidlertid forståelige på langt sigt. Al adgang til dokumenter styres via de fastlagte brugerrettigheder.

Mere effektiv organisation af audits

ISP Marl koordinerer alle audits vedrørende kvalitets- og miljøcertificering i modulet Risiko og Auditeringer. Programmer og mål gengives i softwaren på overskuelig vis, revisionsdeltagere registreres med et klik med musen og informeres i rette tid via e-mail. Ved hjælp af en personlig oversigt kan brugerne få adgang til de forestående foranstaltninger, som de selv er involverede i, samt få vist tidsfrister og implementeringsforløb. Miljøansvarlige, sikkerhedspersonale, direktionen og eksterne auditører integreres på en måde, som modsvarer de opgaver, der skal udføres. Takket være omfattende analysemuligheder kan korrigerende foranstaltninger udledes direkte, og auditrapporter, herunder samtlige spørgsmål, vurderinger og billeder, kan genereres på kort tid.

Aktuelle farevurderinger lige ved hånden

Hvad angår arbejdsområder, driftsmidler og aktiviteter opretter kemivirksomheden nu standardiserede farevurderinger og brugsanvisninger samt oplysninger vedrørende beskyttelsesforanstaltninger, førstehjælp og bortskaffelse. Disse dokumenter er altid aktuelle i modulet Arbejdsmiljø og er nemme at vedligeholde takket være den standardiserede fremgangsmåde. Redundans og dobbeltarbejde er således ryddet af vejen – og det er noget, der sparer tid og penge. Med implementeringen af Quentic lykkedes det virksomheden at opnå en slags synergieffekt mellem de to lokaliteter: Frem for alt koordineres farevurderinger for farlige stoffer nu på langt mere effektiv vis mellem de to fabriksanlæg. På den måde behøver hver lokalitet ikke at udarbejde hver eneste foranstaltning fra bunden af.

Siden 2012 har ISP Marl benyttet sig af følgende Quentic-moduler:

  • Quentic Core

  • Arbejdsmiljø

  • Farlige Stoffer

  • Risiko og Audits

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

Andre emner som måske interesserer dig

Farlige stoffer

Quentic Farlige Stoffer

Med den rigtige software har du helt styr på dine farlige stoffer. I videoen får du at vide, hvordan modulet understøtter overholdelse af lovmæssige forpligtelser og sørger for maksimal gennemsigtighed med en minimal …

Se video
Miljø og bæredygtighed

Quentic Bæredygtighed

Bedøm dine sociale, miljømæssige og økonomiske indsatsområder centralt i en HSE-software. Få at vide hvordan du fremmer informationsudveksling og samarbejde med Quentic og skaber et velfunderet beslutningsgrundlag.

Se video

Quentic Demo

Kunne du tænke dig at teste Quentic helt gratis og uforpligtende? Få et indblik i softwaren og dens fordele.

Anmod om en demo

X