Sikkerhed på arbejdspladsen, Farlige stoffer, Miljø og bæredygtighed

Styr på nærved-hændelser

INEOS Köln

3 minutter

Nul ulykker og nul miljøhændelser – dette ambitiøse mål har kemivirksomheden INEOS Köln sat sig. Fabrikken har i mange år udmærket sig ved sine meget høje sikkerhedsstandarder. Med henblik på at forbedre disse tiltag yderligere bruger producenten af kemiske råstoffer Quentic. Virksomheden har siden 2014 brugt Quentic til registrering og analyse af usikre situationer og hændelser, der kunne være til fare for sundheden eller miljøet. Dette medfører desuden flere positive indvirkninger på virksomhedens arbejdsmiljø- og miljøbeskyttelse.

Om INEOS Köln

INEOS blev grundlagt i 1998 og er én af de største kemiproducenter i verden. 17.000 ansatte inden for 15 forretningsområder genererer et årligt produktvolumen på 60 millioner ton. Som petrokemisk anlæg er INEOS Köln med 2.000 ansatte en vigtig leverandør af råstoffer til den kemiske industri og den tredjestørste industriarbejdsgiver i Køln.

Miljø og sundhed i centrum

INEOS Köln har sat sig som mål at forbedre sig løbende på områderne sikkerhed, sundhed og miljø. Som medlemmer af det tyske forbund for kemisk industri (VCI) har virksomheden forpligtet sig til at overholde VCI-miljøretningslinjerne og har tilsluttet sig den kemiske industris "Responsible Care"-initiativ. Engagementet på miljøområdet på lokaliteten i Køln har i flere år været dokumenteret med ISO 14001-miljøcertificeringen. Derudover er lokalitetens kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til ISO 9001 og energistyringssystemet i henhold til ISO 50001.

Helhedsløsning til alsidige opgaver

Sikkerhed, sundhed og miljø har højeste prioritet for INEOS Köln. Arbejdsmiljøet er et vigtigt aspekt i den forbindelse. Over 800 ansatte arbejder på skiftehold 365 dage om året og overvåger adskillige anlæg, der kører i døgndrift. Forebyggelse af ulykker og ulykkeshændelser er en daglig udfordring, eftersom virksomheden stræber efter at nå målet om nul ulykker og nul miljøhændelser. INEOS Köln indførte i 2014 derfor en bæredygtig softwareløsning til arbejds- og miljøbeskyttelse. Quentic er en brugervenlig platform, som byder på mange fordele i forbindelse med tidsstyring og en samlet oversigt over alle processer og produktstrømme. Samtlige processer, der tidligere blev gennemført i forskellige applikationer, findes nu i ét centralt system. Derudover muliggør softwaren forbedringer vedrørende kvalitet, sikkerhed, sundhed og miljø. Således er det også nemt og bekvemt at planlægge og dokumentere audits og inspektioner.

"Implementeringen af Quentic har haft stor strategisk og operativ betydning for os. Løsningen gør arbejdet lettere for alle ansatte. Desuden giver den et vigtigt bidrag til mere gennemsigtige arbejdsprocesser, hvilket myndighederne er meget opmærksomme på."

Dr. Axel Göhrt, direktør for produktion og teknik, INEOS i Køln

Undgå ulykker

I modulet Arbejdsmiljø registrerer kemikalievirksomheden alle usikre situationer og de såkaldte nærved-hændelser. Hvis der f.eks. konstateres en usikker situation, kan den logges i softwaren. Oplysningerne sendes til de ansvarlige personer, som efterfølgende tager sig af opgaven, indleder bindende foranstaltninger og fastlægger en effektueringsdato. Alle involverede personer informeres om den videre udvikling. Med henblik på at undgå lignende situationer i fremtiden bliver årsagerne nøje analyseret og efterfølgende afhjulpet. Hvis der alligevel skulle opstå en ulykke, kan der på sekunder genereres en færdig ulykkesrapport, som sendes til den ansvarlige myndighed.

Gennemsigtighed i styringen af farlige stoffer

Registeret over farlige stoffer inderholder en liste over alle potentielt farlige stoffer, og de tilhørende sikkerhedsdatablade står til rådighed i Quentic. Med filterfunktionen finder den ansatte – med det samme – de ønskede arbejds- og farestoffer, inklusive egenskaber og anvendelsesområder. Fastlæggelse af enkelte indholdsstoffer og mærkningen i henhold til GHS/CLP foregår ganske enkelt med et museklik. Softwaren sender automatisk en påmindelse om opdatering af sikkerhedsdatabladene efter et fastsat tidsrum. På den måde sikres en gennemsigtig håndtering af farlige stoffer i hele virksomheden. Yderligere temaer, såsom dokumentstyring, kontrolpligtigt udstyr eller kravsæt, aktiveres step by stepn hos INEOS Köln.

Siden 2014 har INEOS Köln benyttet sig af følgende Quentic-moduler:

  • Quentic Core

  • Arbejdsmiljø

  • Farlige Stoffer

  • Legal compliance

  • Risiko og Audits

  • Processer

Quentic Demo

Opdag Quentic live direkte fra din skærm

Anmod om demo nu

Andre emner som måske interesserer dig

Farlige stoffer

Quentic Farlige Stoffer

Med den rigtige software har du helt styr på dine farlige stoffer. I videoen får du at vide, hvordan modulet understøtter overholdelse af lovmæssige forpligtelser og sørger for maksimal gennemsigtighed med en minimal …

Se video
Miljø og bæredygtighed

Quentic Bæredygtighed

Bedøm dine sociale, miljømæssige og økonomiske indsatsområder centralt i en HSE-software. Få at vide hvordan du fremmer informationsudveksling og samarbejde med Quentic og skaber et velfunderet beslutningsgrundlag.

Se video

Quentic Demo

Kunne du tænke dig at teste Quentic helt gratis og uforpligtende? Få et indblik i softwaren og dens fordele.

Anmod om en demo

X