Farlige stoffer, Compliance

Administrer farlige stoffer på juridisk sikker vis

DATEV eG

3 minutter

Den 1. juni 2015 udløb overgangsperioden for den komplette omstilling fra forordningen om farlige stoffer til de nye kriterier i henhold til CLP-forordningen. Nu gælder det nye klassificerings- og mærkningssystem, der skal anvendes korrekt i styring af farlige stoffer. It-tjeneste- og softwareudbyderen DATEV eG har behandlet sine arbejdsmaterialer og farlige stoffer med Quentic. DATEV benytter værktøjer iht. miljøledelse og bæredygtighed, og har siden 2012 og har klaret overgangen til de nye forskrifter uden problemer.

Om DATEV

Med sine kvalitetsløsninger til skatterevisorer, statsautoriserede revisorer og advokater forbedrer DATEV eG de driftsøkonomiske processer for 2,5 mio. virksomheder, kommuner, foreninger og institutioner. Andelsforeningen, der blev grundlagt i 1966 og har hovedsæde i Nürnberg, beskæftiger mere end 6.000 medarbejdere og hører til blandt Europas største softwarefirmaer og it-tjenesteudbydere.

Bæredygtige processer

Siden grundlæggelsen har DATEV eG satset på bæredygtighed inden for alle aspekter af driften. Dertil hører samtlige driftsmæssige aspekter af produktionen i tryk- og forsendelsescentret over bygningsforvaltningstjenester, bygge- og boligteknik til rengøring. I disse sammenhænge anvendes der adskillige farlige stoffer. Da den nye forordning om farlige stoffer trådte i kraft i 2010, stod DATEV over for en enorm opgave, der bestod i at tilpasse hele det driftsmæssige system til styring af farlige stoffer efter den europæiske CLP-forordning.

Sikkerheden har topprioritet

Samtidig med ændringerne i lovgivningen har virksomheden omstruktureret den interne håndtering af arbejdsmiljø og miljø. På grund af de mange kontaktflader med opgaverne inden for styring af farlige stoffer bliver det stadigt mere indlysende, at det er absolut nødvendigt med en fremtidssikret løsning, der kan anvendes på tværs af de forskellige områder. For hverken registrene over farlige stoffer, der blev udarbejdet med Access, eller de indscannede sikkerhedsdatablade var i stand til at leve op til de nye lovmæssige krav. Yderligere anvendelser til oprettelse af brugsanvisninger, der blev varetaget af forskellige afdelinger, medførte, at processerne til styring af farlige stoffer enten ikke var entydige eller ikke blev afsluttet konsekvent. Datasikkerhed har imidlertid højeste prioritet hos softwareudbyderen fra Mittelfranken, hvilket udgjorde endnu en udfordring for det nye system. Efter omfattende interne harmoniseringer og vellykkede testfaser besluttede virksomheden sig til sidst for softwareløsningen Quentic.

"Vi har fundet en bæredygtig løsning til vores håndtering af farlige stoffer – vi har nu visualiseret farlige arbejdsstoffer centralt i Quentic, og data er tilgængelige for alle ansvarlige."

Ursula Teiml, it- og processtyring Facility Management, DATEV eG

Farlige stoffer under kontrol

Med modulet Farlige Stoffer udarbejdede DATEV et nyt register over farlige stoffer, der indeholder over 460 arbejdsmaterialer, farlige stoffer og blandinger. Takket være de brugerdefinerbare filterfunktioner kan alle indholdsstoffer og mærkninger findes på få sekunder i henhold til gængse standarder. Dette forenklede hele processen for indkøb af farlige stoffer: Inden der afgives bestilling, kontrolleres det nu centralt, hvorvidt et stof allerede anvendes eller er blevet substitueret internt. Derudover kontrolleres oplysninger vedrørende frigivelsesreguleringer, indsatsområder og fælles lagring automatisk. På den måde bliver det nemt at identificere farekilder samt at sikre, at sikkerhedsdatabladene er ajourførte.

Forbedret compliance

It-tjenesteudbyderen kan nu oprette farevurderinger og brugsanvisninger med større lethed takket være den standardiserede fremgangsmåde. Oplysninger vedrørende aktiviteter, farer, førstehjælp og bortskaffelse er lige ved hånden, og beskyttelsesforanstaltninger udledes automatisk. I modulet Legal compliance vedligeholdes en ny juridisk oversigt, og både farlige stoffer og driftsmidler er nu kædet direkte sammen med de relevante retsregler og afledte juridiske forpligtelser. Den miljøansvarlige har således altid overblik over samtlige relevante lovændringer, hvilket medfører større retssikkerhed i virksomheden.

Siden 2012 har DATEV benyttet sig af følgende Quentic-moduler:

  • Quentic Core

  • Arbejdsmiljø

  • Farlige Stoffer

  • Legal compliance

  • Miljøstyring

Quentic Demo

Opdag Quentic live direkte fra din skærm

Anmod om demo nu

Andre emner som måske interesserer dig

Compliance

Quentic Control of Work

Sørg for, at HSE-ledere, sikkerhedseksperter, fagligt personale og eksterne firmaer har det samme videnniveau, hvad angår planlægning af processer og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Videoen viser, hvordan …

Se video
Farlige stoffer

Quentic Farlige Stoffer

Med den rigtige software har du helt styr på dine farlige stoffer. I videoen får du at vide, hvordan modulet understøtter overholdelse af lovmæssige forpligtelser og sørger for maksimal gennemsigtighed med en minimal …

Se video

Quentic Demo

Kunne du tænke dig at teste Quentic helt gratis og uforpligtende? Få et indblik i softwaren og dens fordele.

Anmod om en demo

X