Farlige stoffer, Auditeringer, Miljø og bæredygtighed

Sikker håndtering af farligt affald

ARBURG GmbH + Co KG

3 minutter

Opgaverne inden for driftsmæssig arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse bliver stadigt mere komplekse.  Maskinproducenten ARBURG ledte efter en løsning, der kunne hjælpe dem med at bearbejde de voksende datamængder hurtigere samt med at dokumentere foranstaltninger og audits på en fyldestgørende facon. Siden 2012 har virksomheden benyttet sig  Quentic til at administrere alle aspekter af sin arbejdsmiljø- og miljøbeskyttelse.

Om ARBURG

ARBURG GmbH + Co KG er på verdensplan blandt de førende producenter af kvalitetsmaskiner til plastbearbejdning. Familievirksomheden blev grundlagt i 1923 og beskæftiger i dag omkring 2.000 medarbejdere i Tyskland. På virksomhedens eneste produktionsfacilitet i Loßburg fremstilles elektriske, hybride og hydrauliske sprøjtestøbemaskiner foruden systemet til den industrielle additive fremstilling.

Miljøbevidst produktion

Ressource- og energieffektiv produktion er en naturlig del af hverdagen for ARBURG. Allerede i 1998 blev virksomhedens kombinerede kvalitets- og miljøledelsessystem certificeret i henhold til de internationale standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hertil kommer certificeringen i henhold til ISO 50001, som siden 2012 har stadfæstet virksomhedens effektive energihåndtering.

Modulært system frem for særskilte løsninger

I forbindelse med forberedelserne på energiaudits gik det op for virksomheden, at adskillige forløb ikke var tilstrækkeligt effektive. Eksempelvis blev der anvendt forskellige enkeltløsninger inden for miljø- og arbejdsmiljøledelse: Access-databaser og Word-filer, foranstaltningsopfølgningslister såvel som specialsoftware til affald og farlige stoffer. At have det hele samlet havde ganske vist ikke fungeret så godt, og maskinproducenten begyndte derfor at lede efter et bedre system. Søgningen påviste dog, at mange softwareprodukter på det tyske marked stadigvæk tilbød særskilte løsninger. "Vores vigtigste krav til det nye system var, at vi skulle kunne gengive styringen af affald og farlige stoffer centralt, men også styre interne audits og foranstaltninger mere effektivt. Som en omfattende totalløsning var Quentic en meget kærkommen opdagelse," udtaler Walter Däumler, leder af kvalitetskontrol og miljøledelse hos ARBURG. Siden da er softwaren blevet brugt til at planlægge, dokumentere og vurdere omkring 50 revisioner og inspektioner samt utallige tekniske kontroller hvert år.

"I de seneste tre år har vi registreret over 2.000 affaldsprocesser med softwaren – og i dag kan vi nemt analysere disse data og med et tryk på en knap gengive dem i overskuelige tabeller. Disse omfattende evalueringsmuligheder er en stor fordel ved Quentic."

Stephan Graf, Umweltbeauftragter, ARBURG GmbH + Co KG

Beskyttet mod farer

I modulet Farlige Stoffer behandler virksomheden i dag over 1.000 arbejdsmaterialer og farlige stoffer: kølesmøremidler, lakker, klæbestoffer samt diverse olier. Hvert eneste stof i denne centrale fortegnelse er mærket i henhold til GHS/CLP og forsynet med et tilsvarende sikkerhedsdatablad. Med filterfunktionen kan indholdsstoffer og egenskaber findes med det samme. Det kontrolleres desuden automatisk, hvorvidt fælles lagring er tilladt i henhold til TRGS 510. Maskinproducenten kunne før i tiden ikke behandle sikkerhedsdatablade på systematisk vis, men i dag aktualiseres disse med jævne mellemrum – takket være softwarens automatiske påmindelsesfunktion. Forespørgsler til leverandører genereres også automatisk.

Transparent affaldsstyring

Alt affald, der opstår i forbindelse med produktionen, registreres i modulet Miljøstyring. ARBURGs affaldsregister omfatter 60 forskellige affaldstyper – hovedsagligt stålskrot, kartonnage og genbrugspapir – herunder mere end 20 former for farligt affald. For at kunne sikre en fagligt forsvarlig bortskaffelse kan affald som spildolie umiddelbart kategoriseres som farligt gods. Funktioner som den automatiske beregning af nøgletal ud fra de registrerede data er særligt nyttige for de miljøansvarlige. Yderligere ressourcer, såsom strøm og vand, kan ligeledes overvåges og analyseres med softwaren. Derudover registreres alle tariffer samt alt forbrug i systemet, og strøm- og vandmålerne afmåles step by step.

Siden 2012 har ARBURG benyttet sig af følgende Quentic-moduler:

  • Arbejdsmiljø

  • Quentic Core

  • Farlige Stoffer

  • Legal compliance

  • Risiko og Audits

  • Processer

  • Miljøstyring

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

Andre emner som måske interesserer dig

Farlige stoffer

Quentic Farlige Stoffer

Med den rigtige software har du helt styr på dine farlige stoffer. I videoen får du at vide, hvordan modulet understøtter overholdelse af lovmæssige forpligtelser og sørger for maksimal gennemsigtighed med en minimal …

Se video
Miljø og bæredygtighed

Quentic Bæredygtighed

Bedøm dine sociale, miljømæssige og økonomiske indsatsområder centralt i en HSE-software. Få at vide hvordan du fremmer informationsudveksling og samarbejde med Quentic og skaber et velfunderet beslutningsgrundlag.

Se video

Quentic Demo

Kunne du tænke dig at teste Quentic helt gratis og uforpligtende? Få et indblik i softwaren og dens fordele.

Anmod om en demo

X