Miljø og bæredygtighed

ISO 14001, for miljøets skyld!

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

3 minutter

Alfred Kärcher, en veletableret virksomhed fra Winnenden, Tyskland. Højtryksrenser- og gulvvaskerproducentens bredt anlagte miljøstyringsafdeling arbejder kontinuerligt på at optimere virksomhedens miljømæssige aftryk.

Kärcher har siden 2010 anvendt Quentic til at indsamle og analysere affald, forbrugsdata og miljønøgletal af enhver art og til at inddrage disse, når der skal træffes strategiske beslutninger.

Om Alfred Kärcher

Selvom virksomheden oprindeligt etablerede sig inden for opvarmning, lykkedes det i 1950 for Kärcher at få sit gennembrud inden for rengøringsteknik. Siden da har virksomhedens produkter, herunder højtryksrensere og gulvvaskere, sørget for renligheden i private hjem og i erhvervsejendomme. Med omkring 11.300 medarbejdere verden over og en omsætning på mere end €2,2 mia. har Alfred Kärcher GmbH siden grundlæggelsen i 1935 indtaget den globale førerposition inden for rengøringsteknik.

Fokus på miljøet!

Kärcher hører til blandt de første virksomheder, som lod sig certificere i henhold til miljøledelsesstandarden ISO 14001, der blev offentliggjort i 1996. Virksomhedens økoregnskaber  og miljønøgletal anskueliggøres og optimeres uafbrudt i overensstemmelse med den kontinuerlige forbedringsproces.

„Quentic giver os som global virksomhed, mulighed for at standardisere alle miljørelevante processer og skabe maksimal gennemskuelighed. Det betaler sig ikke kun rent miljømæssigt, men også økonomisk.“

Andreas Mayer, Head of Environment and Sustainability Management, Alfred Kärcher GmbH

Bedre håndtering af big data

"Vi var på udkig efter en software, der både kunne bruges til at udarbejde vores økoregnskaber samt til indsamling og analyse af vores forbrugstal og affaldsdata. Det drejer sig i sidste ende om en ikke ubetydelig mængde data," forklarer Andreas Mayer. Kärcher har siden 2010 haft gode resultater med at anvende Quentic til sin miljøstyring. I modulet Miljøstyring registrerer den miljøledelsesansvarlige på den pågældende lokalitet samtlige forbrugsdata, som f.eks. strøm, gas, vand og affald. Hvad der tidligere var et tidskrævende arbejde i uoverskuelige tabeller, registreres nu i et struktureret og ajourført format og kan, alt efter brugerens adgangsrettigheder, tilgås fra alle lokaliteter. Det særlige ved dette er, at alle forvaltnings- og produktionslokaliteters forbrugsdata registreres fuldt ud dækkende og decentraliseret. Da Quentic betjenes via en almindeligt brugt webbrowser, kan denne fleksible registrering foretages uanset geografisk placering.

Programmer, mål og miljøaspekter

Med henblik på kontinuerlig overvågning af sine miljøprogrammer og -mål samt realisering af samtlige aspekter af bæredygtig virksomhedsudvikling på sine lokaliteter, benytter Alfred Kärcher desuden funktionerne i Quentic-modulet Risiko og Auditeringer. Andreas Mayer forklarer brugen af Quentic i praksis således: "De miljøledelsesansvarlige på de forskellige lokaliteter har ansvaret for at sammenkoble de programmer, der gælder for hele virksomheden, i mindre, lokalitetsspecifikke opgavepakker samt for at identificere miljøaspekter på arbejdspladsen og registrere disse i Quentic."

Overblik over juridiske forpligtelser

Overholdelse af lovgivningen er et yderst vigtigt tema for Kärcher. Med Quentics integrerede grænseflade til en miljølovgivningsdatabase kan de ansvarlige juridiske eksperter nemt og bekvemt finde frem til de juridiske forpligtelser, der gælder for virksomheden. De miljøledelsesansvarlige bedes herefter om at omsætte de pågældende juridiske forpligtelser til relevante foranstaltninger på de enkelte lokaliteter. På den måde opfyldes og dokumenteres alle arbejdsmiljøbestemmelser samt miljølovgivningens bestemmelser efter forskrifterne. Denne database for forskriftsmæssig handlen danner sammen med virksomhedens analyserede miljønøgletal et solidt grundlag for alle miljømæssige beslutninger.

Siden 2010 har Alfred Kärcher benyttet sig af følgende Quentic-moduler:

  • Quentic Core

  • Risiko og Audits

  • Farlige Stoffer

  • Legal compliance

  • Miljøstyring

Quentic Demo

Opdag Quentic live direkte fra din skærm

Anmod om demo nu

Andre emner som måske interesserer dig

Miljø og bæredygtighed

Quentic Bæredygtighed

Bedøm dine sociale, miljømæssige og økonomiske indsatsområder centralt i en HSE-software. Få at vide hvordan du fremmer informationsudveksling og samarbejde med Quentic og skaber et velfunderet beslutningsgrundlag.

Se video
Sikkerhed på arbejdspladsen, Miljø og bæredygtighed

Voith GmbH & Co. KGaA

Hvordan kan man opnå effektiv miljø- og ressourceledelse på mange geografiske lokationer rundt om på kloden? Den globalt opererende teknologikoncern Voith har gjort det til virkelighed med Quentic siden 2011.

Læs succeshistorie

Quentic Demo

Kunne du tænke dig at teste Quentic helt gratis og uforpligtende? Få et indblik i softwaren og dens fordele.

Anmod om en demo

X