Arbejdsmiljøtendensrapport 2022: et grundigt kig på arbejdsmiljøet i virksomhederne

17.03.2022

Professionaliseret covid-19-håndtering tillader fokus på andre strategiske emner som digitalisering og bæredygtighed

  • Quentics seneste rapport om tendenser på arbejdsmiljøområdet præsenterer tanker og overvejelser fra internationalt anerkendte eksperter og spørgeskemasvar fra mere end 500 arbejdsmiljøperprofessionelle ude i virksomhederne.  
  • Positiv holdning til arbejdsmiljøindsatsen varer ved: 3 ud af 4 adspurgte oplever større anerkendelse og opbakning nu end tidligere.
  • Ekspertpanel opfordrer til særlig opmærksomhed på psykiske stressfaktorer.
  • Krav om integreret ansvarsstyring giver flere investeringer i arbejdsmiljøet: 40 % af respondenterne siger at ESG-kriterier er en væsentlig drivkraft.
     

De sidste to år har der været større fokus på sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen end nogen sinde før. De arbejdsmiljøansvarlige har måttet kæmpe med en global pandemi. Den konstante svingen mellem strenge forholdsregler og forsigtig tilbagevenden til "normaliteten" øgede både presset på HSE-folkene og deres arbejdsbyrde, men førte også til en større anerkendelse af deres daglige indsats. Det var en af tendensrapportens hovedkonklusioner i 2021. Brancherapporten udgives årligt af Quentic, en førende leverandør af software-as-a-service-løsninger inden for sundhed og sikkerhed, miljø, bæredygtighed og kvalitetsstyring. I sin prognose for 2022 ser Quentic på om denne udvikling fortsat vil have indflydelse på de ansvarliges arbejdsforhold og på området som helhed. Derudover diskuterer rapporten (med den engelske titel "Safety Management Trend Report 2022") hvordan strategiske påvirkninger såsom kriterier for miljøstyring, social ansvarlighed og god selskabsledelse (ESG-kriterier) og digitalisering vil præge arbejdsmiljøbranchen i fremtiden.

Quentics redaktion har talt med 11 internationalt anerkendte eksperter, heriblandt David Cant, chartered fellow i den internationale arbejdsmiljøorganisation IOSH, Davide Scotti, arbejdsmiljøekspert og generalsekretær for fonden "Leadership in Health and Safety" (LHS) og Jop Groeneweg, forsker og underviser ved forskellige hollandske universiteter samt på forskningsinstituttet TNO, som er et hollandsk institut for anvendt videnskabelig forskning. Ekspertudtalelserne suppleres af svarene fra mere end 500 arbejdsmiljøansvarlige fra hele Europa som har tilkendegivet deres mening om de mest markante tendenser og udviklinger, fra digitaliseringen og betydningen af covid-19-pandemien til det voksende fokus på ESG-kriterier.

Større anerkendelse af arbejdsmiljøarbejdet – en varig forandring?

Undersøgelsen forud for tendensrapporten i 2021 viste at coronaviruspandemien ikke kun førte udfordringer med sig, men også en større positiv opmærksomhed omkring området. Det store spørgsmål som 2022-rapporten søger at besvare, er derfor hvorvidt denne opmærksomhed og interesse kan fastholdes. Resultaterne er overvejende bekræftende: Tre ud af fire respondenter er enige i at arbejdsmiljøarbejdet møder større anerkendelse og opbakning i deres virksomhed, enten generelt eller i hvert fald på nogle områder. I store virksomheder er andelen af respondenter der uden forbehold bekræfter en positiv forandring, endnu større end i mindre organisationer. 

Respondenterne har også positive forventninger til fremtiden. Overordnet set er mere end halvdelen af de adspurgte specialister og koordinatorer optimistiske og tror at arbejdsmiljøområdet vil fortsætte med at vokse i betydning eller stabilisere sig på et højere niveau.   

Psykosociale belastninger er fortsat et fokusområde

Trods de positive udsigter fremhæver eksperterne at arbejdsmiljøverdenen bør være særlig opmærksom på psykisk stress. Opløsning af grænserne mellem arbejdsliv og privatliv, omlægning til hjemmearbejde, mangel på social kontakt og stigende frygt for smitte har alt sammen indflydelse på medarbejdernes mentale sundhed. Der er brug for at reagere med opmærksomhed og godt lederskab fordi konsekvenserne af pandemien sammen med overgangen til mere mobile arbejdsformer understreger behovet for at forebygge psykisk stress på arbejdspladsen. Her vil især menneskelige faktorer som godt lederskab, socialt fællesskab og kompensation for belastende situationer komme til at spille en afgørende rolle.

At gennemføre disse tiltag har vist sig at være en stor udfordring på grund af øget brug af hjemmearbejde og begrænsning af det sociale samvær i almindelighed. Det er arbejdsmiljøfolket allerede klar over, og mange ønsker at videreudvikle deres kompetencer på disse områder. Men det står også klart at ansvaret for forebyggelse af psykisk stress ikke kan hvile udelukkende på deres skuldre. Virksomhedsledelser, arbejdsmiljøansvarlige og andre medarbejdere vil kun kunne klare de opgaver og udfordringer som det kommende år vil bringe, ved at samarbejde. 

Klassiske arbejdsmiljøprocesser bliver mere digitale

Den stigende digitalisering af arbejdslivet i almindelighed medfører fortsat både muligheder og udfordringer, og det samme gælder for digitaliseringen af arbejdsmiljøområdet selv. Tendenser der allerede var synlige sidste år, fx fjernauditering, onlineundervisning og digitale risikovurderinger, vil sandsynligvis fortsat være vigtige emner i det kommende år. Den digitale transformation er særlig tydelig på områderne risikovurdering og uddannelse. Men behovet for digital understøttelse og optimering er langt fra opfyldt og vil fortsat vokse i 2022, særligt i forbindelse med hændelseshåndtering, leverandørstyring og besøgsstyring.


 
Men ekspertpanelet peger også på mere vidtrækkende forandringer i digitaliseringen af arbejdsmiljøområdet. På den ene side fremhæver de hvordan fx brug af wearables og sensorer kan øge arbejdssikkerheden. På den anden side gør de også opmærksom på at den tiltagende interaktion mellem mennesker og maskiner på højteknologiske arbejdspladser kan frembyde nye risici. De ser store muligheder, særligt med hensyn til sammenkobling af arbejdsprocesser, hvilket er bedre muligt end nogen sinde før takket være den nye 5G-telestandard og brugen af kunstig intelligens til at højne sikkerheden på arbejdspladsen. Men de præciserer også at det lovgivningsmæssige grundlag i nogle tilfælde endnu mangler at komme på plads før en sikker, sund og derfor frugtbar anvendelse af sådanne nye teknologier kan blive standard på arbejdsmiljøområdet. 

Arbejdsmiljø i parløb med bæredygtighed

Dette års arbejdsmiljøtendensrapport gør det mere og mere klart at sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen må ses i en integreret sammenhæng med alle virksomhedens øvrige processer. Miljø- og kvalitetsstyring har allerede i et godt stykke tid været en del af kombinerede HSEQ-funktioner, og det positive pres fra stakeholdere og offentligheden med hensyn til en bæredygtig selskabsledelse vil fortsat præge feltet. Virksomhederne engagerer sig mere og mere i en integreret ansvarsstyring hvor miljøstyring, social ansvarlighed og god selskabsledelse (ESG – Environmental, Social & Governance) går hånd i hånd. 


 
Det er en stor chance for arbejdsmiljøområdet fordi en integreret HSE-strategi er en absolut forudsætning for at virksomhederne vil kunne opfylde ESG-kriterierne. Der er masser af overlap, både i forhold til helt generelt at arbejde på en bæredygtig måde og med hensyn til at tage ansvar for at sikre at foranstaltninger til beskyttelse af mennesker og miljø overholdes gennem hele produktionsprocessen. I den forstand giver ESG-kriterierne også anledning til investeringer i arbejdsmiljøet. Denne udvikling er allerede meget tydelig i store virksomheder. Men det miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige perspektiv er også begyndt at vinde terræn i små og mellemstore virksomheder. For arbejdsmiljø- og sikkerhedsfolk betyder det at de må fortsætte med at udvikle nye ekspertiseområder og styrke deres fleksibilitet og parathed til at lære så de kan drive sikkerhedsarbejdet aktivt fremad ud fra et holistisk perspektiv. 

 

Rapporten om tendenser på arbejdsmiljøområdet kan downloades gratis på www.quentic.dk/safety-trends. Andre vigtige temaer i brancherapporten:

  • Sikkerhed og lederskab: lederskabskompetencer som en vigtig nøgle til succes på arbejdsmiljøområdet
  • Sikkerhedskultur: Kommunikation og fokus giver sikkerhedskulturen vinger
  • "Mennesker før procedurer og politikker!" – interview med David Cant
  • ... og meget mere!

Pressebilleder

Forside og diagrammerne 1-6 kan downloades her (ZIP fil)

OBS.: Teksten på diagrammerne er på engelsk, idet rapporten originalt er skrevet på engelsk.

 

Om Quentic

Quentic er en af de førende leverandører af Software as a Service (SaaS) til HSEQ og ESG styring. Platformen består af 10 individuelt frit kombinerbare moduler og tilbyder en ideel måde hvorpå virksomheder kan styre Arbejdsmiljø, Risiko og Auditeringer, Ulykker og Observationer, Farlige Stoffer, Control of Work, Legal Compliance, Online Undervisninger, Processer, Miljøstyring og Bæredygtighed. Quentics portfolio er komplementeret af Quentic App til rapportering på mobile enheder og ved Quentic Analytics der sikrer effektfuld HSEQ dataanalyse ved klare og up to date dashboards. Over 900 virksomheder verden over sætter deres lid til Quentics softwareløsninger, med henblik på at styrke deres organisations HSEQ og ESG styring. Softwaren egner sig også til at supportere ledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001, ISO 45001 og ISO 50001.

Virksomheden har hovedkvarter i Berlin i Tyskland og beskæftiger mere end 250 ansatte. Derudover forefindes der lokale kontorer i Tyskland, Østrig, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Holland, Frankrig, Spanien og Italien.

X