Quentic styrker håndteringen af farlige stoffer

30.09.2021

  • Nu kan standardiserede piktogrammer i henhold til ISO 7010 integreres i de sikkerhedsfremmende dokumenter
  • Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer hos Quentic

Med sin seneste softwareopdatering styrker Quentic den internationale anvendelse af modulet Farlige Stoffer. Den integrerede onlineløsning til arbejdsmiljø- og miljøledelse samt kvalitetsstyring (HSEQ – Health, Safety, Environment & Quality) har udvidet kontrolreglerne for grupper af farlige stoffer så de nu også omfatter uafhængigt konfigurerbare opbevaringsklasser. Forud for denne opdatering blev de risikoskalaer der anvendes til risikovurdering, gjort mere fleksible. Med disse forbedringer kan brugerne tilknytte lande-, branche- og virksomhedsspecifikke use cases individuelt og dermed sikre en bedre compliance med lokale såvel som internationale regler. 

Software-as-a-service-udbyderen Quentic har annonceret udgivelsen af version 13.2 af sin platform og app til arbejdsmiljøledelse, miljøledelse og kvalitetsstyring. Den nye opdatering fokuserer på forbedringer i softwaremodulet Farlige Stoffer. Dermed bliver brugere i hele Europa i stand til at håndtere farlige stoffer på en måde som svarer bedre til deres lokale behov. Desuden er sikkerhedsforskrifterne for farlige stoffer og hermed forbundne aktiviteter også blevet optimeret så de opfylder internationale krav: Nu kan standardiserede piktogrammer i henhold til ISO 7010 integreres i de sikkerhedsfremmende dokumenter.

Compliance på tværs af grænser: fleksible risikovurderinger og konfigurerbare opbevaringsklasser

Tidligere på året indførte Quentic fleksible skalaer til risikovurdering af farlige stoffer så brugere på tværs af grænser kan overholde de lokale bestemmelser. I den seneste softwareopdatering er modulet Quentic Farlige Stoffer blevet udvidet yderligere med tilføjelsen af fleksibelt konfigurerbare opbevaringsklasser for farlige stoffer. Quentic-brugerne kan definere deres egne opbevaringsklasser, forbinde dem med hinanden i opbevaringsklassematricer og på denne måde definere kontrolstandarderne for forskellige afdelinger, lokationer og lande. Disse tilpasningsmuligheder øger Quentic-brugernes mulighed for at styre alle informationer om farlige og ikkefarlige stoffer uafhængigt af lokation eller branche. Individuel tilknytning af use cases sikrer compliance med lokale såvel som internationale regler. 

Individuelle behov og international standardisering

”Quentic er blandt de førende løsningsudbydere på tværs af hele HSEQ-spektret og er designet til at opfylde kundernes behov optimalt uanset branche og lige fra mellemstore virksomheder til internationale koncerner. Derfor er vi lige så opmærksomme på at indarbejde de nødvendige internationale standarder som på at muliggøre individuelle kundetilpasninger," siger dr. Mario Lenz, Chief Product Officer hos Quentic. "Efterfølgende integreres der foruden de nye muligheder for individuel konfiguration også vigtige standardiseringer i Quentic. Kontrol af lagermængder iht. Seveso III-direktivet inklusive automatiske notifikationer bliver også snart muligt på en endnu lettere måde i modulet Quentic Farlige Stoffer," afslører Mario Lenz og giver os dermed et glimt af hvad fremtiden vil bringe. 
 

Pressebilleder 

Nu kan standardiserede piktogrammer i henhold til ISO 7010 integreres i de sikkerhedsfremmende dokumenter

Dr. Mario Lenz, Chief Product Officer hos Quentic

 

Om Quentic  

Quentic er blandt de førende leverandører af software-as-a-service-løsninger (SaaS) til det europæiske HSEQ- og ESG-marked. Quentic-platformen omfatter ti individuelt kombinerbare moduler, Arbejdsmiljø, Risiko og Audits, Hændelser og Observationer, Farlige Stoffer, Control of Work, Legal Compliance, Online Undervisninger, Processer, Miljøstyring og Bæredygtighed. Programmet kompletteres med Quentic App til mobil rapportering og Quentic Analytics, som leverer avanceret HSEQ-dataanalyse med overskuelige dashboards som opdateres dagligt. Mere end 900 virksomheder har valgt Quentics softwareløsninger til at styrke organisationens HSEQ-styring og ansvarlighedsrelaterede indsats inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG – Environment, Social and Governance). Den integrerende software understøtter også omfattende ledelsessystemer i henhold til ISO 14001, ISO 45001 og ISO 50001.

Virksomheden har hovedsæde i Berlin og beskæftiger mere end 250 ansatte. Der er afdelingskontorer i Tyskland, Østrig, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Holland, Frankrig, Spanien og Italien. 

 

X