Arbejdsmiljø med hjerte og forstand: tendenser i 2020

18.05.2020

Førende eksperter om digitalisering, lederskab og COVID-19’s betydning for arbejdssikkerheden

I den årlige Safety Management Trend Report deler ansete brancheeksperter fra hele verden deres tanker om den væsentligste udvikling inden for arbejdsmiljøledelse. De vurderer, at software og digitalisering har haft en positiv indflydelse på arbejdssikkerheden og understøtter en række moderne tilgange til HSE-området (Health, Safety & Environment). Coronaviruspandemien har generelt sat skub i det digitale arbejde, hvilket med stor sandsynlighed også vil have en langsigtet effekt på arbejdsmiljøområdet. Tendensrapporten præsenterer en bred vifte af perspektiver fra forskellige fagpersoner og bringer verdens førende eksperter på HSE-området sammen, heriblandt Andrew Sharman, Davide Scotti og Eduardo Blanco-Munoz. Brancherapporten udgives af den tyske software-as-a-service-udbyder Quentic, som tilbyder en softwareplatform og app til styring af arbejdsmiljø, miljøbeskyttelse og bæredygtighed.  

Hvad er de vigtigste tendenser på arbejdsmiljøområdet? Gør digitalisering og nye teknologier arbejdspladserne mere sikre? Og hvilken betydning vil COVID-19-pandemien få for den digitale arbejdsmiljøledelse? Quentic, en software-as-a-service-udbyder inden for Health, Safety & Environmental Management (HSE) og Corporate Social Responsibility (CSR), interviewer hvert år internationalt anerkendte brancheeksperter om deres vurdering af de aktuelle tendenser. I Safety Management Trend Report 2020 giver femten eksperter fra ni lande, både med akademisk og praktisk baggrund, os et indblik i deres perspektiver. 

Digitalisering og teknologi har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøområdet

På spørgsmålet om de digitale fremskridt inden for sikkerhed og arbejdsmiljø er ekspertpanelet enige om, at teknologiske innovationer har en positiv indflydelse. De fremhæver især, at software og mobile enheder har skabt struktur og konsistens i databehandlingen. Det danner grundlag for velfunderede analyser og databaseret problemløsning. På den måde forbedres arbejdsprocesserne såvel for sikkerhedspersonalet som for de øvrige ansatte.  

”I dag er der flere og flere HSE-apps til mobile enheder, som sparer sikkerhedsfolkene rigtig meget tid, fordi de overflødiggør besværligt manuelt papirarbejde,” siger Eduardo Blanco-Munoz sammenfattende for rapporten. 

Hvad angår de pludselige udfordringer, som er opstået i forbindelse med coronavirussens spredning, er de fleste eksperter enige om, at den generelle fremskyndelse af digitaliseringen på arbejdspladserne vil gavne arbejdsmiljøet. Det største potentiale ser man i forbindelse med sikkerhedskurser. Interessant nok minder denne vurdering om holdningen til anvendelse af teknologier som kunstig intelligens (AI), virtual reality (VR) eller Internet of things (IoT). Mange eksperter er især begejstrede over mulighederne for at bruge VR i uddannelsesøjemed, men er forsigtige når det gælder eventuelle andre anvendelser. En effektiv arbejdsmiljøledelse kræver hensigtsmæssige processer og en god sikkerhedskultur. Det kan digitale værktøjer understøtte, hvis de bruges rigtigt, men de kan ikke skabe dem.

En helhedsorienteret tilgang og kommunikation er nøglen til succes 

På spørgsmålet om forbedringer peger ekspertpanelet næsten enstemmigt på de kommunikations- og ledelsesmæssige udfordringer. De sikkerhedsansvarlige skal ”levere indhold, der taler til både hjerte og forstand” (Davide Scotti), ”fortolke lovbestemmelser og tekniske begreber og oversætte dem til letforståelige og praktisk gennemførlige foranstaltninger for ledelse og ledende medarbejdere” (Andrew Sharman) og give deres viden videre gennem kontinuerlig videreuddannelse af medarbejderne. Samtidig bliver arbejdsmiljøopgaverne mere og mere komplekse, og vi må spørge os selv: Er der brug for mere specialisering, og er vi nødt til at gentænke jobprofilen?

Forskellige skoler – én konklusion

Hvert år giver Safety Management Trend Report et bredt indblik i de forskellige perspektiver på de mest diskuterede spørgsmål i den faglige debat. En række eksperter plæderer for Behavior Based Safety (BBS), Safety II eller Safety Differently-bevægelsen. Andre går ind for ”Vision Zero”. Men det, der forener dem, er det fælles mål, som de deler med arbejdsmiljøfolk over hele verden: De vil forhindre, at mennesker kommer til skade på deres arbejdsplads. De interviewede eksperter udtrykker derfor stor respekt for alle de sikkerhedsfolk, som med deres engagerede indsats hver dag gør arbejdet og verden mere sikker. 

Hele rapporten kan downloades (på engelsk) på www.quentic.dk/safety-trends

Citateksempler fra Safety Management Trend Report 2020

Hvad er de vigtigste tendenser på arbejdsmiljøområdet i 2020?

”Digitalisering og automatisering, forbedret risikovurdering og indførelse af adfærdsbaseret ulykkesforebyggelse.” Dr. Sven Timm

På hvilke områder inden for arbejdsmiljøfeltet ser du det største potentiale for forbedringer?

”Kommunikationen skal blive bedre. […] Arbejdsmiljøfolkene skal ikke alene beherske chefers og stakeholderes fagjargon, men også være i stand til selv at formulere deres budskaber klart og entydigt og trænge igennem med dem.” Professor Dr. Andrew Sharman

Hvilke teknologier har haft størst indflydelse på arbejdssikkerhedsområdet i de senere år?

”Nu om dage er der flere og flere HSE-apps til mobile enheder, som sparer sikkerhedsfolkene rigtig meget tid, fordi de overflødiggør besværligt manuelt papirarbejde.” Eduardo Blanco-Munoz

Hvilken betydning har nye teknologier for arbejdsmiljøledelse? 

”I de kommende år vil det blive almindeligt at anvende virtual reality (VR) til sikkerhedsuddannelse, fordi teknologien gør det muligt at blive fortrolig med potentielt farlige opgaver under sikre forhold. I løbet af 2020 vil der komme nye forskningsresultater fra FIOH inden for uddannelse og efteruddannelse med VR.” Tiina-Mari Monni

Tror du, coronakrisen vil få digitaliseringen af arbejdsmiljøområdet til at gå hurtigere?

”Det er jeg helt enig i. Risikobevidstheden vil blive skærpet drastisk, både hos virksomhedsledelserne og på medarbejderniveau. Det vil give enhver organisation en enestående mulighed for at forbedre sit arbejdsmiljøledelsessystem markant. Vi vil se mere innovation og i særdeleshed en digitalisering af sikkerhedsuddannelsen, som rækker ud over traditionel e-learning. Udfordringen vil være at udvikle praksisrelaterede fjernundervisningsforløb, som samtidig motiverer deltagerne til at beskæftige sig med sikkerhed og arbejdsmiljø.” Davide Scotti

Fotos

Forsiden af Safety Management Trend Report 2020

Safety Management Trend Report 2020 (liggende format)

 

Om de citerede eksperter

Tiina-Mari Monni
Tiina-Mari Monni er leder af ”Vision Zero Forum” ved det finske institut for arbejdsmiljø (FIOH). Hun har mere end 20 års erhvervserfaring fra udvikler- og lederstillinger i arbejdsmiljøorganisationer.

Eduardo Blanco-Munoz
Eduardo Blanco-Munoz er HSE & Industrial Risks Director inden for luft- og rumfartsindustrien og underviser desuden i adfærdsbaseret sikkerhed og sikkerhedskultur ved Sorbonne Universitet, 13. arrondissement, Paris.

Davide Scotti
Davide Scotti er leder af afdelingen Corporate HSE Culture, Communication & Training hos Saipem og generalsekretær for fonden ”Leadership in Health and Safety” (LHS).

Professor Andrew Sharman 
Andrew Sharman er præsident for IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) og professor i lederskab og kultur ved European Centre for Executive Development (CEDEP) på INSEAD’s franske lokation. Desuden underviser han ved International Institute for Management Development (IMD) i Schweiz og ved California Institute of Technology. Andrew Sharman har skrevet ni bøger om kultur, lederskab og trivsel.

Dr. Sven Timm
Dr. Sven Timm er ph.d. i geologi og koordinator af arbejde i forurenede områder, branchespecialist i industriel miljøbeskyttelse og ekspert i arbejdshygiejne. I dag er han leder af afdelingen ”Strategiske samarbejder” i det offentlige forsikringsselskab, som administrerer den lovpligtige ulykkesforsikring i Tyskland (DGUV).
 

Om Quentic

Quentic er en af de førende leverandører af Software as a Service løsninger til det europæiske HSE og CSR marked. Virksomheden har hovedkvarter i Berlin, og beskæftiger mere end 250 ansatte. Afdelingskontorerne er lokaliseret i Tyskland, Østrig, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Holland, Frankrig, Spanien og Italien. Over 700 kunder har valgt Quentic softwareløsninger med henblik på at forbedre styringen af deres HSE og CSR indsats. 

Med ni individuelt frit kombinerbare moduler, indeholder online platformen Arbejdsmiljø, Risiko og Auditeringer, Farlige Stoffer, Legal Compliance, Control of Work, Onlineundervisninger, Processer, Miljøstyring og Bæredygtighed. Med brugsklare undervisningsmaterialer og risikovurderinger i kombination med arbejdsmiljø- og onlineundervisningsmodulerne understøtter Quentic lige nu en lang række virksomheder i implementeringen af nye arbejdsmiljøstandarder til bekæmpelse af COVID-19-pandemien. Platformen er desuden egnet til at understøtte komplette ledelsessystemer efter ISO 14001, ISO 50001 og ISO 45001.

 

Forsiden af Safety Management Trend Report 2020

Safety Management Trend Report 2020 (liggende format)

X