Vores værdifulde partnere

Sammen er vi stærkere og vi yder service inden for alle aspekter omkring HSE

Med Quentic får du et veludviklet og anerkendt system, der kan bruges til at afbilde og behandle alle områder inden for arbejds- og miljøbeskyttelse på effektiv vis. Talrige funktioner til dokumentering, organisering og analyse tjener som en hjælp i det daglige arbejde.

Hvis du ønsker yderligere understøttelse ved bearbejdningen af indholdet inden for fagområderne, har vi også her en passende løsning til dig. Inden for rammerne af vores partnerprogram arbejder vi sammen med etablerede, internationale rådgivningsvirksomheder og virksomheder, der udbyder softwaresystemer i kombination med hardware, som udbyder tjenesteydelser inden for følgende områder: arbejdssikkerhed, miljøbeskyttelse, energistyring, kvalitetsstyring, compliance og certificering.

"Sammen med vores værdifulde partnere tilbyder vi vores kunder en omfattende portefølje af ydelser inden for arbejdsmiljø, miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Bliv en del af vores partnernetværk!"

Quentic Netherlands Chris Loos

Chris Loos, Head of Partner Management International
+31 20 491 9148 | partner@quentic.com

Vores partnernetværk

ARBEJDSMILJØEksperten

ARBEJDSMILJØEksperten rådgiver virksomheder inden for sikkerhed, arbejdsmiljø og miljø med aktiviteter, der knytter sig naturligt hertil. Arbejdet bygger på erfaring, ekspertise, innovation, konsistente arbejdsmetoder, teamwork og intelligente løsninger. ARBEJDSMILJØEksperten er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og hjælper flere af Danmarks førende virksomheder og organisationer med skræddersyede løsninger. ARBEJDSMILJØEksperten leverer vidensbaserede ydelser af høj kvalitet ud fra international målestok. Ydelserne tilfører værdi og skaber løsninger, der er med til at forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår og sikre en bæredygtig samfundsudvikling. 

Find ud af mere om partnerskabet nu

ameksperten.dk

ARQUS Ingenieurbüro GmbH & Co. KG

Ingeniørfirmaet ARQUS står for 20 års kompetent rådgivning inden for områderne arbejdssikkerhed, kvalitetsstyring og miljøbeskyttelse. Gennem skabelsen af et internationalt netværk kan vi til enhver tid tilbyde den mest optimale, fleksible og omkostningseffektive rådgivning inden for disse områder i din virksomhed. Et stort erfaringsgrundlag og højt kvalificerede medarbejdere sikrer en kompetent håndtering af følsomme områder og større retssikkerhed samt effektivitet. ARQUS blev grundlagt og vokser stabilt med en målsætning om at tilbyde tjenesteydelser, der tilstræber en fremtidsorienteret og bæredygtig udvikling af din virksomhed. Vi ser os selv som en støttefunktion og letter arbejdet for dig!

arqus.eu

denkstatt GmbH

Som førende rådgivningsvirksomhed i Central- og Østeuropa tilbyder denkstatt GmbH tjenesteydelser inden for Resource Management, Sustainability Management, Environmental Management, Urban Management Energy & Climate. Denkstatt udvikler i samarbejde med kunderne fra finanssektoren, industrien, energibranchen, interesseorganisationer og det offentlige område løsninger, der sikrer, at de beslutninger, der tages i dag, også er holdbare i fremtiden. Der er afdelinger i Østrig, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Slovakiet.

denkstatt.at

eco Compliance

Bag eco Compliance står et team af jurister og sagkyndige med mangeårig praktisk erfaring. eco Compliance-teamet tilbyder omfattende compliance-løsninger, der skræddersyet individuelt. Hertil hører eco Compliance-rapporten, registeret og overvågningen heraf samt compliance-revisioner. eco Compliance retter fokus mod de aspekter, der virkelig tæller:

  • Optegnelse af relevante juridiske forpligtelser
  • Let forståelig og enkel strukturering af juridiske forpligtelser
  • Omgående påbegyndelse af bedømmelsen af juridiske forpligtelser (fastlæggelse af compliance-status)
  • Vedligeholdelse af registeret over love og regler
  • Filtrering af ændringer på det juridiske område i forhold til det faktiske behov for handling
  • Direkte information til de ansvarlige inden for rammerne af overvågningen

eco-compliance.de

Enhesa

Enhesa er en international rådgivningsvirksomhed inden for arbejdssikkerhed og arbejds- og miljøbeskyttelse (EHS), der understøtter virksomheder over hele verden i overholdelsen af EHS-reglerne og de lovmæssige produktforskrifter. I de seneste 25 år har Enhesa udviklet en række produkter og tjenesteydelser til sikring af overholdelsen af lovgivningen specielt for multinationale virksomheder. Enhesa-teamet, der består af højtkvalificerede og erfarne rådgivere, som taler flere sprog, er i stand til informere om de nyeste juridiske spørgsmål på EHS-området på en enestående måde og stille juridiske oversigter samt detaljerede driftsforpligtelser for mere end 280 lande og regioner i verden til rådighed.

enhesa.com

envigration GmbH

Målet med rådgivningen omkring compliance og styringssystemer er at skabe en retligt ansvarlig og holdbar organisation. Virksomheder understøttes i at fastlægge de for driften relevante forpligtelser korrekt, at bedømme dem korrekt, at udbrede kendskabet til dem målrettet og beherske dem grundigt, og de understøttes i at introducere styringssystemstandarder korrekt, at integrere dem på meningsfyldt vist og anvende dem målrettet. Kvalificerede revisioner, omfattende compliance-risiko-vurderinger, udarbejdede virksomhedsspecifikke kataloger over krav og foranstaltninger, overvågning af lovgivningsmæssige og øvrige krav hører også med til tilbuddet ligesom compliance-relateret organisationsrådgivning.

envigration.com

ERM - Environmental Resources Management

Environmental Resources Management (ERM) er på globalt plan den førende udbyder af tjenesteydelser inden for rådgivning omkring miljø, sundhed, sikkerhed, risici, socialforvaltning og bæredygtighed. Vi har over 160 afdelinger i mere end 40 lande med over 4.500 medarbejdere, der er involveret i projekter over hele verden. ERM tilstræber at tilbyde en ensartet og professionel service af høj kvalitet for at skabe merværdi for vores kunder. Vi har arbejdet sammen med mange virksomheder, der er på listen Global Fortune 500, og vi tilbyder innovative løsninger til kunder i form af virksomheder og stat. Vi hjælper dem med at forstå og godtage udfordringerne inden for området bæredygtighed, som verden i stigende grad står over for.

erm.com

IbUQAS GmbH & Co. KG

IbUQAS GmbH & Co. KG har 25 års konsulent- og planlægningshistorik inden for områderne miljøbeskyttelse, arbejdssikkerhed og energieffektivitet. Vi skaber praktiske og perfekte løsninger til alle brancher og virksomheder af enhver størrelse. Små og mellemstore virksomheder samt internationale koncerner har tillid til vores erfaring. Vi udarbejder sammen med vores kunder individuelle løsninger til deres projekter. I over to årtier har vi rådgivet vores kunder inden for områderne legal compliance, miljøbeskyttelse, arbejdssikkerhed og styringssystemer, og vi tilbyder strømlinede og pragmatiske løsninger. Vores tværfaglige gruppe af medarbejdere sikrer, at anlægsteknikken altid er på det nyeste tekniske niveau og at lovgivningen på arbejds-, energi- og miljøområdet overholdes i virksomheden.

ibuqas.de

Neosys AG

Neosys-teamet forener engagerede eksperter fra mange forskellige fagområder: Miljøbeskyttelse- og teknik, sikkerhed, risikostyring, social ansvarlighed, styringssystemer og legal compliance. Teknisk knowhow kombineres med viden om styring.

neosys.ch

RegScan, Inc.

RegScan, Inc. blev grundlagt i 1987 og tilbyder virksomheder i hele verden tjenesteydelser i forbindelse med overholdelse af arbejdsmiljømæssige forskrifter. De enestående online-tools fra RegScan giver let adgang til internationale bestemmelser, love og udlægninger af disse. Med RegScan kan virksomheder oprette skræddersyede juridiske registre og auditprotokoller for mere end 160 jurisdiktioner i hele verden og automatisk indlæse disse i deres miljøadministrationssystemer. Med et engageret team bestående af miljøadvokater og arbejdsmiljøeksperter er RegScan en pålidelig kilde til aktuelt juridisk indhold fra alle dele af verden.

regscan.com

S A T GmbH & Co. KG

SAT er med sit team af jurister, ingeniører, dataloger og driftsøkonomer perfekt forberedt til at rådgive virksomheder af enhver størrelse inden for alle spørgsmål og opgaver omkring compliance og til at yde støtte i praksis. Som ingeniør- og organisationsrådgiver er virksomheden specialiseret inden for udarbejdelse og permanent overvågning af virksomhedsindividuelle lovgivnings-, godkendelses- og forordningsoversigter (Legal Compliance) – Grundlaget for alle compliance-opgaver. Omkostningsminimering, klarhed, gennemsigtighed og effektivitet er succesfaktorerne for de virksomhedsindividuelle løsninger. SAT hører til blandt de førende eksperter inden for dette område i Tyskland. Ansete virksomheder gør også brug af ekspertisen som ekstern compliance-afdeling.

sat-team.org

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

TÜV NORD GROUP er med over 10.000 medarbejdere en af de største tekniske tjenesteudbydere. Virksomheden er med sin rådgivnings-, service- og kontrolkompetence aktiv for sine nationale og internationale kunder i over 70 lande i Europa, Asien, Amerika og Afrika. Det brede certificerings-, service- og kontrolprogram omfatter både specifikke enkeltkontroller og sikkerhedsteknisk bedømmelse af komplekse anlæg. Industri, service, mobilitet, it og uddannelse hører til forretningsområderne. Med tjenesteydelser inden for områderne råstoffer og luft-/rumfart har koncernen særlige produktegenskaber, der skiller den ud fra konkurrenterne i hele branchen. Ledemotiv: "Excellence for your business."

tuev-nord-group.com

Certificeringer

DEKRA Assurance Services GmbH

Certificering, kontrol og revision af systemer og produkter.

dekra-assurance-services.de

DQS GmbH

The Audit Company. Tysk selskab til certificering af styringssystemer.

dqs.de

Højere læreanstalter

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW)

HTW er det største faguniversitet i Berlin. På studiet "Betriebliche Umweltinformatik" (Miljøinformatik for virksomheder) er Quentic-softwaren allerede gennem flere år blevet anvendt i praksisorienterede kurser.

bui.htw-berlin.de

X