+45 20545451
  • Oprettelse og vedligeholdelse af dit juridiske register

    Retssikkert. Modulopbygget. Uafhængigt af sted.

Med Quentic har du fuld kontrol over vedligeholdelsen af dit juridiske register. Improviserede specialløsninger, listekaos og endeløse tabeller er fortid. Quentic indeholder alt, du behøver, og gør integrativ administration til virkelighed.

Den centrale softwareløsning gør det nemmere for dig at vurdere behovet for juridisk handling i forhold til de omfattende bestemmelser i lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og miljølovgivningen. I Quentic registrerer du gældende retsregler centralt, så alle involverede har direkte adgang til dem. Det er let at gennemføre dataplejen, så dit lovregister holdes opdateret. Hvis du vil have det mere brugervenligt, kan du bruge den automatiske synkronisering med en online-database for lovakter. På den måde ved du nøjagtig, hvilke bestemmelser der er ændret hvornår. Har en standard ændret sig? Med et klik er også de ansvarlige for juridiske forpligtelser orienteret. Det sparer tid og besvær!

Retsnormer i bedste form

Luk Åbn

Registrer gældende love og forordninger centralt, så alle involverede har direkte adgang til dem. Det er let at vedligeholde dataene, så dit juridiske register altid er opdateret. Hvis du vil have det mere brugervenligt, kan du bruge den automatiske synkronisering med en online-database for lovakter. På den måde ved du nøjagtig, hvilke bestemmelser der er ændret hvornår. De resulterende forpligtelser til at handle kan du hurtigt reagere for hvert enkelt virksomhedsområde.

Anlægsoversigt, godkendelser, påbud

Luk Åbn

Godkendelsespligtige anlæg og maskiner registrerer du helt efter forskriften i anlægsoversigten. De tilhørende godkendelser dokumenterer du også fra første kontakt med myndighederne til modtagelse af den endelige afgørelse, og alle handlingstrin bliver noteret. Det gør ikke mindst alle frister, godkendelser og sidebestemmelser gennemsigtige.

Overblik over tekniske kontroller

Luk Åbn

Definer tekniske kontroller og gentagelsesintervaller. Den kompakte kontrolplan samler alle kontrolkrav og viser, hvornår hvilket objekt skal kontrolleres på hvilken måde. Forfaldne kontroller kan du forberede på kort tid, og de afsluttende resultater kan du registrere overskueligt i rapportform.

Ændringshåndtering

Luk Åbn

Lovændringer og myndighedspåbud medfører som regel procesændringer internt i virksomheden, der så skal planlægges og udføres. Quentic tilbyder dig det bedste værktøj til vellykket ændringshåndtering. Vurder ændringskrav systematisk, og dan dig et billede af historikken. Inddelingen i enkelte implementeringsfaser giver den bindende karakter. Takket være omgående involvering af de ansvarlige bliver der også sørget for den indbyrdes afstemning.

Certificeringer

Test Quentic gratis i 14 dage.

"Med Quentic fik vi et centralt og stabilt redskab, hvor alle data er struktureret tydeligt og enkelt, og hvor alle dokumenter administreres systematisk."

Maik Große-Beck, sikkerhedsspecialist og miljøkontrollant, ISP Marl GmbH