Quentic tilslutter sig United Nations Global Compact

17.01.2022

Quentic er ny deltager i UN Global Compact. United Nations har netop godkendt leverandøren af SaaS løsninger, inden for HSEQ og ESG, i verdens største og vigtigste initiativ vedrørende bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsledelse. Som deltager forpligter Quentic sig til at følge de Ti Principper fra UN Global Compact, samt at arbejde mod de af UN Global Compact opstillede Sustainable Development Goals (SDGs).

UN Global Compact deltagerne forpligter sig også til at indberette årlige Communication on Progress (CoP) reports der forklarer hvordan de har arbejdet med at inkorporere principperne i deres forretningsgange. De ti principper der supporteres af UN er opdelt i fire hovedkategorier: menneskerettigheder, arbejdsmarked, miljø og antikorruption. Ved at inkorporere disse principper i de overordnede strategier, politikker og procedurer, er Quentic ikke udelukkende ansvarsbevidste ift. mennesker på planeten jorden, men kører også sig selv i stilling til succes på den lange bane.
 
Markus Becker, Quentics CEO siger: “Vi er stolte af at være en del at dette globale initiativ og at forpligte os til principperne. Vores softwareløsning hjælper virksomheder på hele kloden med at forbedre deres arbejdsmiljø, miljøstyring og bæredygtig. Quentics succes hænger uløseligt sammen med CSR, som danner grobunden for vores fremtrædende rolle i HSEQ og ESQ softwaresektoren. Vi er dedikerede til at hjælpe med at skabe en bæredygtighedskultur gennem vores handlinger, produkter og vores services der gør det muligt for vores kunder og andre interessenter at skabe en bedre fremtid.”

X