Nemt at betjene

Opret alt relevant indhold via den komfortable indtastningsskærm.

Henvisningstegn

Påbud, forbud, advarsel? Fald tilbage på standardiserede henvisningstegn.

Digital eller print

Med få klik kan du gøre dit dokument klar til udskrift eller til digital forsendelse via e-mail.

Aktuelt dokument

Ansvarsområder, frister og kontrol – med Quentic er dine dokumenter altid aktuelle.

Brugsanvisninger

Med Quentic kan du oprette brugsanvisninger efter en standardiseret fremgangsmåde og opfylde dine retlige forpligtelser uden besvær. Med få klik kan du sætte de nødvendige henvisninger og symboler sammen – og så er dokumentet klart!

  • Anvendelsesområde
  • Farer for menneske og miljø
  • Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler
  • Adfærd ved forstyrrelser
  • Adfærd ved ulykker, førstehjælp
  • Vedligeholdelse, pleje og bortskaffelse

Det er nu blevet meget nemmere at udføre dine pligter, gøre dine medarbejdere opmærksomme på farer samt implementere beskyttelsesforanstaltninger.

Hvilken aktivitet eller hvilket farligt stof drejer det sig om? Hvilke driftsmidler vedrører det? Hvilke farer, beskyttelsesforanstaltninger eller henvisninger til førstehjælp, vedligeholdelse og bortskaffelse skal der lægges vægt på? Den brugervenlige inputmaske i Quentic byder på adskillige felter, der gør det nemt og overskueligt at indtaste det indhold, der anbefales af de faglige sammenslutninger.

Gør brug af gængse advarsels-, påbuds- og forbudstegn samt brandbeskyttelses- og redningsskilte. Tilknyt de aktuelle Risikovurderinger og påkrævede kvalificeringer.

Når du er færdig, kan infopakken udskrives eller sendes direkte til kollegerne. Takket være den standardiserede fremgangsmåde struktureres dine data på ensartet vis, og du sparer værdifuld tid.

Oplysninger vedrørende frister, ansvars- og anvendelsesområder defineres centralt under Dokumentstyring. På den måde defineres det nøjagtigt, hvem der skal oprette og kontrollere hvad, hvornår og hvordan.

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

"De eksterne konsulenter kan problemfrit tilkobles direkte via Quentic. Efter de har fået tildelt adgangsrettigheder, kan de indtaste risikovurderinger på baggrund af inspektionen direkte i vores system. På den måde kan alle involverede samarbejde."