+45 51881211
  • Den førende Legal Compliance software

    Compliant. Modulopbygget.

Med Quentic har du fuld kontrol over legal compliance. Improviserede specialløsninger, listekaos og endeløse tabeller er fortid. Quentic indeholder alt du behøver!

Løsningen gør det nemmere for dig at vurdere behovet for juridisk handling i forhold til de omfattende bestemmelser i lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og miljølovgivningen. På denne måde kan du leve op til alle forskriftsmæssige pligter om rettidig omhu, mindske risikoen for erstatningsansvar til et minimum og udvise legal compliance på alle virksomhedsniveauer.

Online retsdatabase

Luk Åbn

Der er mange love og forordninger, som skal overholdes. Det er godt, hvis man kan løse dette systematisk: I Legal Compliance-softwaren registrerer du gældende retsregler centralt, så alle involverede har direkte adgang til dem. Det er let at gennemføre dataplejen, så dit lovregister holdes opdateret. Hvis du vil have det mere brugervenligt, kan du bruge den automatiske synkronisering med en online-database for lovakter. På den måde ved du nøjagtig, hvilke bestemmelser der er ændret hvornår.

Lovregister og retskrav

Luk Åbn

I Legal Compliance-softwaren registrerer du gældende love og forordninger centralt, så alle involverede har direkte adgang til dem. Det er let at gennemføre dataplejen, så dit lovregister holdes opdateret. Hvis du vil have det mere brugervenligt, kan du bruge den automatiske synkronisering med en online-database for lovakter. På den måde ved du nøjagtig, hvilke bestemmelser der er ændret hvornår. 

Anlægsoversigt, godkendelser, påbud

Luk Åbn

Godkendelsespligtige anlæg og maskiner registreres efter forskrifterne i anlægsoversigten. De tilhørende godkendelser dokumenterer du også fra første kontakt med myndighederne til modtagelse af den endelige afgørelse, og alle handlingstrin noteres nemt. Det gør alle frister, godkendelser og sidebestemmelser mere gennemsigtige.

Overblik over tekniske kontroller

Luk Åbn

Definér tekniske kontroller og gentagelsesintervaller. Den kompakte kontrolplan samler alle kontrolkrav og viser, hvornår hvilket objekt skal kontrolleres på hvilken måde. Forfaldne kontroller kan du forberede på kort tid, og de afsluttende resultater kan du registrere overskueligt i rapportform.

Ændringshåndtering

Luk Åbn

Lovændringer og myndighedspåbud medfører som regel procesændringer internt i virksomheden, der så skal planlægges og udføres. Quentic tilbyder dig det bedste værktøj til vellykket ændringshåndtering. Vurder ændringskrav systematisk, og dan dig et billede af historikken. Inddelingen i enkelte implementeringsfaser øger overblikket. Takket være omgående involvering af de ansvarlige bliver der også sørget for den indbyrdes afstemning interessenterne imellem.

Certificeringer

Quentic på 2 minutter

En skræddersyet løsning, der passer ind i dine specifikke behov

Quentic er "best in class" inden for HSE. Vi forbinder dine HSE opgaver i ét samlet system. Vores software er dynamisk, og det er nemt for dig at kombinere data på tværs af processer og arbejdsområder.

Dokumentér, organisér og analysér - Med Quentic har det aldrig været nemmere!  

Test Quentic gratis i 14 dage.

"Med Quentic fik vi et centralt og stabilt redskab, hvor alle data er struktureret tydeligt og enkelt, og hvor alle dokumenter administreres systematisk."

Maik Große-Beck, sikkerhedsspecialist og miljøkontrollant, ISP Marl GmbH