Retssikkerhed

Gør det lettere at overholde love og standarder. Minimer din risiko for erstatningsansvar.

Altid opdateret

Praktisk vedligeholdelse af retstekster inkl. automatisk synkronisering med retsdatabaser.

Undgå redundans

Retsinfo er lagret centralt, og parternes opgaver afstemt efter hinanden.

Mere gennemsigtighed

Praktisk datastrukturer og effektive filtre søger for øget transparens.

Med Quentic har du fuld kontrol over legal compliance. Improviserede specialløsninger, listekaos og endeløse tabeller er fortid. Quentic indeholder alt du behøver!

Løsningen gør det nemmere for dig at vurdere behovet for juridisk handling i forhold til de omfattende bestemmelser i lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og miljølovgivningen. På denne måde kan du leve op til alle forskriftsmæssige pligter om rettidig omhu, mindske risikoen for erstatningsansvar til et minimum og udvise legal compliance på alle virksomhedsniveauer.

Der er mange love og forordninger, som skal overholdes. Det er godt, hvis man kan løse dette systematisk: I Legal Compliance-softwaren registrerer du gældende retsregler centralt, så alle involverede har direkte adgang til dem. Det er let at gennemføre dataplejen, så dit lovregister holdes opdateret. Hvis du vil have det mere brugervenligt, kan du bruge den automatiske synkronisering med en online-database for lovakter. På den måde ved du nøjagtig, hvilke bestemmelser der er ændret hvornår.

I Legal Compliance-softwaren registrerer du gældende love og forordninger centralt, så alle involverede har direkte adgang til dem. Det er let at gennemføre dataplejen, så dit lovregister holdes opdateret. Hvis du vil have det mere brugervenligt, kan du bruge den automatiske synkronisering med en online-database for lovakter. På den måde ved du nøjagtig, hvilke bestemmelser der er ændret hvornår. 

Godkendelsespligtige anlæg og maskiner registreres efter forskrifterne i anlægsoversigten. De tilhørende godkendelser dokumenterer du også fra første kontakt med myndighederne til modtagelse af den endelige afgørelse, og alle handlingstrin noteres nemt. Det gør alle frister, godkendelser og sidebestemmelser mere gennemsigtige.

Definér tekniske kontroller og gentagelsesintervaller. Den kompakte kontrolplan samler alle kontrolkrav og viser, hvornår hvilket objekt skal kontrolleres på hvilken måde. Forfaldne kontroller kan du forberede på kort tid, og de afsluttende resultater kan du registrere overskueligt i rapportform.

Lovændringer og myndighedspåbud medfører som regel procesændringer internt i virksomheden, der så skal planlægges og udføres. Quentic tilbyder dig det bedste værktøj til vellykket ændringshåndtering. Vurder ændringskrav systematisk, og dan dig et billede af historikken. Inddelingen i enkelte implementeringsfaser øger overblikket. Takket være omgående involvering af de ansvarlige bliver der også sørget for den indbyrdes afstemning interessenterne imellem.

Whitepaper ISO 19600

Sådan sikres compliance over hele værdikæden med et compliance management system til ISO 19600!

Certificeringer

Quentic på 2 minutter

HSE for alle. Digitalt og skræddersyet efter dine behov.

Opdag hvordan Quentic forbedrer din HSE og CSR ledelse og involverer alle relevante interessenter. Den browserbaserede software hjælper dig med alle opgaver inden for HSE. 

Digital dokumentation, organisering, evaluering - Med Quentic sparer du tid og strukturerer dine processer på en meningsfyldt og let måde. 

Test Quentic helt gratis og uforpligtende.

"Med Quentic fik vi et centralt og stabilt redskab, hvor alle data er struktureret tydeligt og enkelt, og hvor alle dokumenter administreres systematisk."