Et overblik over de vigtigste funktioner

Quentic App

Risikovurdering

Identificer de største risici on-site, og sæt beskyttelsesforanstaltninger i værk med det samme.

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøet

Vurder bestemte arbejdsmiljøindikatorer, og mål det generelle sikkerhedsniveau i din virksomhed. 

Arbejdsmiljørundering

Digitaliser din sikkerhedstjekliste eller din arbejdsmiljørundering på få minutter med Quentic-appen.

Læs mere

Sikkerhedsgennemgang

Vis engagement, og skab opmærksomhed omkring sikkerheden på arbejdspladsen med appunderstøttede sikkerhedsgennemgange. 

Læs mere

Ledelsessystemets auditprocesser

Gør kontrolprocesserne mere effektive, og sæt skub i den interne kulturforandring.

Læs mere

Håndtering af hændelser

Gør rapportering af ulykker og nærvedhændelser lettere med mobile løsninger.

Læs mere

Toolbox-samtaler

Forbered og notér vigtige informationer som du vil dele med dit team.

Læs mere

Individuelle anvendelser

Opret din egen rapportformular og meget mere: Quentic giver maksimal fleksibilitet.

Læs mere